TATALOG

TATALOG
nová kniha Tata Bojs

Tata Bojs vyda´vaji´ TATALOG,
unika´tni´ knihu o sve´ historii 

Kapela Tata Bojs oslavuje 30 let existence vydáním první souhrnné knihy, díky které máte možnost připomenout si jejich bohatou kariéru. Jak už může napovědět název TATALOG, kniha bude zčásti sloužit jako katalog k právě ukončené úspěšné výstavě, kterou kapela měla v Centru současného umění DOX přes 4 měsíce, ale nabídne také řadu přesahů třeba v podobě podrobného zmapování historie populární kapely rozdělené stejně jako na výstavě do deseti kapitol. Ty sepsal za pomoci hlavního archiváře kapely Mardoši editor Reflexu Matěj Bartošek.

Svým esejovitým textem přispěl též hudební publicista Pavel Turek. Odborný kunsthistorický pohled na vizualitu Tata Bojs a její zasazení do kontextu doby pak dodal Radek Wohlmut. Krátký úvod ke knize obstaral jeden ze zakladatelů vydavatelství Bigg Boss Vladimír 518. To vše ve velkoformátovém tisku na kvalitním papíře a s pestrou řadou fotografií a faximilí, které se ani na výstavu všechny nevešly.

Koncepce: Milan Cais, Mateˇj Bartosˇek
Text: Mateˇj Bartosˇek a Mardosˇa za prˇispeˇni´ Milana Caise (Tata Bojs)
Odborne´ texty: Pavel Turek, Radek Wohlmuth, Vladimir 518
Editor: Mateˇj Bartosˇek
Fotografie: archiv Tata Bojs, Salim Issa, Honza Sakarˇ, Jakub Tabery,
Toma´sˇ Martinek, Sˇteˇpa´n Stejskal, Zuzana Sˇtrkula, Cˇestmi´r Hunˇa´t, Mardosˇa,
Blanka Hunˇa´tova´, Pavel Semera´k, Jirˇi´ Exner, Jan Tichy´, Ivan Ba´rta,
Ivan Prokop, Daniela Krutinova´, Katari´na Misˇi´kova´, Katari´na Bric,
Pavel Muzˇa´k, David Vais, Martin Straka, Jana Jabu°rkova´ a Jirˇi´ Turek,
Ondrˇej Py´cha, Polagraph, Pavel Petrov, Ondrˇej Pola´k
Fotografie vy´stavy v Centru soucˇasne´ho umeˇni´ DOX:
Honza Sakarˇ, Jan Slavi´k © DOX
Fotografie na oba´lce: Salim Issa
Graficka´ u´prava a design: Marek Pistora / Studio Najbrt
Vydavatel:  © 2019 BiggBoss
ISBN: 978-80-907383-3-1
Pocˇet stran: 392
Forma´t: 220 mm x 280 mm
Cena: 950,- Kcˇ
 

Autor: Alan zveřejněno: 3.4.2019 přečteno: