Rozhovor / interview Penny Ford (SNAP)

Rozhovor / interview Penny Ford (SNAP)
Techno - Disco

Klaus + Alan - Byli bychom rádi, aby jste našim čtenářům představili vaší skupinu. 
Penny - No, já jsem Penny Ford. Jsem první a originální zpěvák skupiny SNAP! Turbo B s námi po mnoho let nevystupuje, byl nahrazen Benem Lowe. Ben je rapper, který semnou přiletěl do Evropy. Je z Los Angeles v Kalifornii.

Klaus + Alan - Prosím, řekněte mi více o vaší hudbě, vašich písních a vašich příbězích.
Penny - Posledních 30 let bylo pro mne poněkud hektické. Po rozpadu SNAP, jsem bylastále zaneprázdněná prací, hlavně sólové alba které natáčím u Sony. Po 17 letech se vracím do Snap, když byl znovu obnoven. Tam jsem stále, kde hrajeme jak staré skladby tak novýrepertoar.

Klaus + Alan - Co si myslíte, že byl váš největší úspěch?
Penny - SNAP! Celkově byl můj největší kariérní úspěch, neboť se dotkl mnoha lidí po celém světě. To je docela zvláštní.

Klaus + Alan - Byli jste ovlivněni starými nahrávkami a kazetami? Kterými?
Penny - Ano, považuji se za jazzovou zpěvačku, takže jsem vyrostla na hodně starém jazzu, jako je Ella Fitzgerald a Sarah Vaughn. Byla jsem ovlivněna i starým rockem který přešel k R & B, jako jsou Chaka Khan a Steely Dan. Líbí se mi dokonce i některé z novějších věcí, jako je Kendrick Lamar a pár dalších nováčků.

Klaus + Alan - Řekněte nám prosím více o vašich budoucích plánech. (hudba i soukromí)
Penny - Nemám opravdu mnoho plánů pro budoucnost pouze Snap! Snap má tendenci mě udržet velmi zaneprázdněnou, ale chci se vrátit do studia, protože jsem také skladatelka / producentka.

Klaus + Alan - Jste nervózní před vystoupením nebo soutěží?
Penny - Vždycky jsem nervózní, než začneme vystupovat, protože existuje tolik věcí, které se mohou vyskytnout, pokud nejste opatrní a nesledujete své konání. Nervoziita obvykle odchází po prvních 2 minutách na pódiu.

Klaus + Alan - Pokud by jste měla tři přání, které by se vyplnili - jaké to budou?
Penny - Mír na Zemi, Trumpovo konec jako prezident a mnoho dalších úspěchů pro SNAP!

Klaus + Alan - A konečně bychom chtěli znát vaše osobní poselství pro naše čtenáře. (Co by to bylo?)
Penny - Mé poselství čtenářům je vždy stát zpříma ... Věci mohou být vždy horší. Pokračujte směrem k vašim cílům a nikdy nepadněte!

-------------------------------------------

Klaus + Alan - Would you mind giving our listeners a small introduction about you as well as your band partner
Penny - Well, I am Penny Ford. I am the first and original singer of the group SNAP! As Turbo B hasn't toured with us in many years, His replacement is Ben Lowe. Ben is a rapper I brought back to Europe with me. He is from Los Angeles, California

Klaus + Alan - Please tell me more about your music, your songs and your stories.
Penny - The past 30 years have been quite a bit of a hurricane for me. Since SNAP! Was released I have been constantly busy as I also did a Solo Album on SONY, and went back into the studio to work on other projects I had. After 17 years of being away. I came back to do SNAP! And continue the legacy that we started....

Klaus + Alan - What do you think your biggest success was?
Penny - SNAP! As a whole has been my greatest career success as it has touched so many people all over the world. That is pretty special.

Klaus + Alan - Were you influenced by old records & tapes? Which ones?
Penny - Yes, I consider myself a jazz singer actually so I grew up on a lot of old school jazz, such as, Ella Fitzgerald and Sarah Vaughn. I also had a lot of influences from classic rock to R&B, like Chaka Khan and Steely Dan. I even like some of the newer stuff that is out like Kendrick Lamar and a few of the other newbies out there.

Klaus + Alan - Please tell us more about your future plans. (music and private too)
Penny - I don't really have many set plans for the future as SNAP! tends to keep me very busy but I do plan to get back in the studio as I am also a songwriter/producer as well.

Klaus + Alan - Do you get nervous before a performance or a competition?
Penny - I always get nervous just before going on because there are so many things that can go wrong in a stage environment if you are not careful and watch your step. The nervousness usually goes away after the first 2 minutes on stage though.

Klaus + Alan - If you had three wishes free for this year - what would they be?
Penny - Peace On Earth, Trump OUT of the Presidency, and Many more years of success for SNAP!

Klaus + Alan - And at last we would like to know your personal message for our listeners. (What would it be?)
Penny - My message to the listeners is to always keep your head up.... Things could always be worse. Keep pushing toward your goals and NEVER GIVE UP!


 

Autor: Alan zveřejněno: 14.5.2018 přečteno: 14×